Modell av Tirpitz


Trygve Lambertsen.

Pensjonist Trygve Lambertsen, tidligere leder av Bogen Mek., har båret på en drøm siden 1942. Denne gikk ut på å bygge en modell av slagskipet Tirpitz. Mens Tirpitz lå i Bogen, bygde Trygve som da bare var 12 år gammel en liten modell av båten. Først på begynnelsen av 1990 årene startet imidlertid planleggingen av modellen han nå arbeider med. Trygve fikk orginale tegninger til prosjektet fra Tyskland. Disse har han forstørret i målestokk 1 : 100, og det er denne målestokken modellen blir bygd etter.

I rent praktisk arbeid har Trygve holdt på i rundt 2-3 år, og har brukt ca 1700 timer. Modellen er et mesterstykke av nitid planlegging, tålmodighetsarbeid og perfeksjonisme.

Modellen sendes til Italia for ferdigstillelse: NRK. Nordland

Klikk på bildene for større format.


Total lengde: 251 cm.

Detaljer forklares til Ottar Grotle.

15 motorer skal på plass. 11 til kanontårnene.

Propellene 3.stk. er dreid i messing.


Detalj fra en av de mange tegningene

Tilbake til historie