På tur til til Baalsrudhula i Mandalen i Nord Troms- 2013

Som eneste overlevende fra Brattholm, var Jan Baalsrud på flukt fra Toftefjorden fra 30. mars 1943.Like etter svømmeturen i det iskalde vannet,
ble han såret i (ei stortå) Ombord i båten var det i tillegg til mannskapet, Linge soldater.Jan Baalsrud var nestkommanderend ombord og
sikkerhetsoffiser.Første delen av flukten var langs øyer i Troms. Jan var snøblind, han var tatt av snøskred før han sterkt forkommen ramlet
inn til Marius Grønnvold på Furuflaten. Alle hjelperne og det var mange av dem, gjorde sitt best med å redde Baalsrud. Dette var med livet som innsats.
Hadde dette blitt oppdaget av tyskerne, hadde antakelig bygder blitt brent.Denne filmen så Jan Baalsrud 2 dager før sin død.
Fra parkeringsplassen er turen på ca 6 km fram til Baalsrudhula.
Med på turen: Asbjørn Ryslett og Magnor Fjellheim

 

Baalsrud kalte uthuset for Hotell Savoy. Dette er en rekonstruksjon
Uthuset lå østsiden av Lyngenfjorden tvers over Furuflaten. Ca 20 km nord for Skibotn (E6)
Ildstedet fra hovedhuset. Dette var nedbrent før krigen.
Jan lå her i 11- 12 dager fra 12.april til 24. april 1943. Iuthuset amputerte Jan de fleste av sine tær
Elva som kommer ned Revdalen
Veien til Baalsrudhula stopper her ovenfor bebyggelsen i Manndalen
Manndalselva. Med livet som innsats for ikke bli avslørt og arrestert, ble det bragt forsyninger til Baalsrud som lå i huler. Siste sted var Baalsrudhula som lå nedenfor skog-grensen. Pratestundene med karene fra Mandalen var også uhyre viktig for å holde motet oppe. De møttes med passord.for Baalsrud hadde pistol.
Før tiden i Baalsrudhula lå Baalsrud 5 døgn i Avzevaggi som ligger sydøst for Manndalen. Her ble han sterkt forkommen og livet hang i en tynn tråd. Baalsrudhula i Skaidijonni ligger i sidedalen til venstre på bildet der en ser slutten på kraftledningen.

Nedenfor til venstre, ligger Hula
I hula lå Jan Baalsrud 17 døgn før han ble transportert til Sverige av samer.
Gjør deg dine tanker om å ligge her som krøpling i 17 døgn. Senga var bygt opp over de to steinene på benstre side.
Lyngenfjorden

Jan Baalsruds urne står på kirkegården i Mandalen. Aslak A. Fossvoll var en av hjelperne og ble en nær venn av Baalsrud. Han døde av difteri 14 dager etter at Baalsrud var reddet over til Sverige. Steinen er hentet fra fjæra i Toftefjord der Brattholm ble senket.