Magnors fjellbilder fra 2 naturopplevelser i mai

Tur rundt Leigas

Siste bildet nederst. Her satt jeg på tur opp til Ørnbergan. Da jeg kom tilbake ca en time senere, hadde raset gått. Dette var samme dag, 16 mai 2010 som dødsraset ved Jamtfjelltinden utenfor Mosjøen. Der omkom 4 mennesker derav 3 søstre. Temperaturen var rundt +20 gr og en nydelig dag for å være i fjellet. Men uhyre farlig viste det seg.

Bildene er klikkbare


Oppstigning mot Ørnbergene

Appelsinplassen. Utsikt ut Herjangsfjorden

Ved vannskillet. Leigas vises

Vestveggen av Leigas

Roasmetoppen med mange stillinger fra 2. V.

Nordveggen av Leigas

En av stillingene

Utsikt mot Øse og Gratangen

Nord siden av Britatind

Brita tind.

Leigas øst-vegg

Britatinn vannet

Britatinn vannet med Snurrespretten

Snurrespretten. Her er det patronhylser. 1940

Utsikt mot Bukkedalen og Bukkefjellet

Bukkefjellet.

Sørveggen av Leigas

Koselig fugl

Fjellrype par.

På tilbaketuren hadde det gått et langt ras

Like ovenfor startet raset