Bjerkvik
Se bilder fra fjellene

Navneopprinnelse ?

Bjerkviksangen

Nord-Norge nord for Saltfjellet

Bjerkvik

Kartutsnitt av Bjerkvik


Utsikt fra Storfjellet

Utsikt fra Hamvikhøgda

Øyjord og Bjerkvik sett fra Fagernesfjellet
Foto. Alf Danielsen. Bildet til høyre
Bjerkvik en varm sommerdag 1997 og 30.aug. 1998.

I bakgrunnen på bildet til høyre kan en se Store Balakk.
Fra dette fjellet startet raset som førte til den tragiske
Vassdalsulykka hvor 16 soldater omkom i 1986.
Til venstre: Storfjellet. På grunn av den varme sommeren 1998 ble snøflekken helt borte den sommeren.
Bildet til høyre : Øyjord. Det tidligere fergestedet som ligger ca 10 km sør for Bjerkvik.
Under: Natt til 6. des. 2000

Foto: Hill Mailiss Eidissen

Været:Evenes


Bjerkvik er et tettsted i Narvik kommune i Nordland fylke og ligger innerst i Ofotfjorden (Herjangsfjorden) ca 15 km nord for Narvik sentrum. Bjerkvik har i underkant an 2000 innbyggere. Lofotveien E 10 tar her av fra E 6. Bjerkvik kirke som kan sees på bildene over er tegnet av Arnstein Arneberg og utsmykket av Axel Revold. Like ved Bjerkvik ligger Elvegårsmoen som tidligere var ekserserplass. Forsvarets personell utgjør en viktig yrkesgruppe. I mai 1940 stod det harde kamper mellom tyske og og allierte styrker i områdene rundt Bjerkvik, og 13 mai 1940 ble bygda hardt rammet av alliert bombardement i forbindelse med landgang av allierte styrker. I denne forbindelsen mistet 18 sivile livet, og 3/4 av av bebyggelsen ble rassert. Minnestøtter ved kirka over sivile og allierte falne.
I Vassdalen ligger Hartvikvannet hvor 11 tyske Junkere landet 13. april 1940.

Bjerkvik er et sentralt trafikk-knutepunkt i Nord-Norge mellom E6 og E-10.
Tettstedet med omegn utgjør den nordlige del av Narvik kommune mot grensen til Troms fylke. Bjerkvik ligger ved veidelet E6 / E10 hvor E6 fører mot Narvik og Tromsø. E10 (Kong Olavs vei) fører mot Harstad og Lofoten, og passerer Harstad/Narvik Lufthavn - Evenes. E10 går også sammen med E6 mot Narvik og ca 20 km sør for Bjerkvik tar E10 av mot Riksgrensen og videre mot Kiruna i Sverige.

Tilbake